Christiania Revision - et revisjonsselskap tilpasset deres behov

Om oss

Du velger CHRISTIANIA REVISION hvis du ønsker deg en revisor som engasjerer seg nettopp i din virksomhet. Hos oss får du direkte kontakt med ansvarlig revisor. Dermed unngår du stadig utskiftning av kontaktpersoner. Samtidig kan eventuelle problemområder i din virksomhet avdekkes på et tidlig tidspunkt.

Les mer om oss

Vi hjelper deg med

  • Revisjon
  • Særattestasjoner
  • Assistanse ved utarbeidelse av regnskap og likningspapirer
  • Nyetablering
  • Gjennomgang av bedriftens interne kontrollrutiner
  • Rådgivning

Les mer om våre tjenester >>