Christiania Revision - et revisjonsselskap tilpasset deres behov


Om oss
Du velger CHRISTIANIA REVISION hvis du ønsker deg en revisor som engasjerer seg nettopp i din virksomhet. Hos oss får du direkte kontakt med ansvarlig revisor. Dermed unngår du stadig utskiftning av kontaktpersoner. Samtidig kan eventuelle problemområder i din virksomhet avdekkes på et tidlig tidspunkt.

Les mer om oss >>

Vi hjelper deg med
  • Revisjon
  • Særattestasjoner
  • Assistanse ved utarbeidelse av regnskap og likningspapirer
  • Nyetablering
  • Gjennomgang av bedriftens interne kontrollrutiner
  • Rådgivning
Les mer om våre tjenester >>

Ta kontakt med oss idag!
Du finner oss her