Tjenester

Christiania Revision - et revisjonsselskap tilpasset deres behov

  • Revisjon
  • Særattestasjoner hvor det er krav om bekreftelse fra revisor
  • Assistanse ved utarbeidelse av regnskap og likningspapirer
  • Nyetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsesdokumenter
  • Gjennomgang av bedriftens interne kontrollrutiner
  • Rådgivning vedrørende økonomi og skatt