Om oss

Hos CHRISTIANIA REVISION konsentrerer vi oss om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger med mer. Vi har også erfaring fra internasjonal rapportering. Vi har investert i et revisjonsverktøy tilpasset slike virksomheter. Administrasjonen er liten og overheadkostnadene lave. Dette kommer deg som kunde til gode, i form av skreddersydde informasjonsrutiner og konkurransedyktige priser.

CHRISTIANIA REVISION ble etablert i 1993. Vi er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet for øvrig. Gjennom en variert kundeportefølje har vi opparbeidet solid erfaring innenfor de fleste bransjer. I tillegg har vi gjennom faglige verv og engasjementer, etablert nettverk av stor betydning for de tjenester vi tilbyr våre kunder.

Hanne Cathrine Strømberg

Revisornummer 962461689

Statsautorisert revisor

Astrid Golf

Revisornummer 962432409

Statsautorisert revisor

Hanne-Katrin Uvholt

Revisornummer 962451535

Statsautorisert revisor

Hilde Mathisen Sletteberg

Revisornummer 962460062

Statsautorisert revisor