Om oss

Hos CHRISTIANIA REVISION konsentrerer vi oss om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger med mer. Vi har også erfaring fra internasjonal rapportering. Vi har investert i et revisjonsverktøy tilpasset slike virksomheter. Administrasjonen er liten og overheadkostnadene lave. Dette kommer deg som kunde til gode, i form av skreddersydde informasjonsrutiner og konkurransedyktige priser.

CHRISTIANIA REVISION ble etablert i 1993. Vi er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet for øvrig. Gjennom en variert kundeportefølje har vi opparbeidet solid erfaring innenfor de fleste bransjer. I tillegg har vi gjennom faglige verv og engasjementer, etablert nettverk av stor betydning for de tjenester vi tilbyr våre kunder.

Hanne Cathrine Strømberg

Revisornummer 962461689

Statsautorisert revisor

Hanne-Katrin Uvholt

Revisornummer 962451535

Statsautorisert revisor

Hilde Mathisen Sletteberg

Revisornummer 962460062

Statsautorisert revisor