Om oss

Hos CHRISTIANIA REVISION konsentrerer vi oss om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger med mer. Vi har også erfaring fra internasjonal rapportering. Vi har investert i et revisjonsverktøy tilpasset slike virksomheter. Administrasjonen er liten og overheadkostnadene lave. Dette kommer deg som kunde til gode, i form av skreddersydde informasjonsrutiner og konkurransedyktige priser.

CHRISTIANIA REVISION ble etablert i 1993. Vi er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet for øvrig. Gjennom en variert kundeportefølje har vi opparbeidet solid erfaring innenfor de fleste bransjer. I tillegg har vi gjennom faglige verv og engasjementer, etablert nettverk av stor betydning for de tjenester vi tilbyr våre kunder.

Hanne Cathrine Strømberg


Revisornummer 962461689
Statsautorisert revisor

Mobil 91 72 14 98

hcs@christiania-revision.no

Astrid Golf


Revisornummer 962432409
Statsautorisert revisor

Mobil 90 05 93 72

agolf@christiania-revision.no

Hanne-Katrin Uvholt


Revisornummer 962451535
Statsautorisert revisor

Mobil 90 67 47 57

hku@christiania-revision.no

Hilde Mathisen Sletteberg


Revisornummer 962460062
Statsautorisert revisor

Mobil 91 30 75 43

hms@christiania-revision.no